Cognitief vertrouwen

Heeft betrekking op het vertrouwen dat men heeft op basis van kennis van de andere partij in het algemeen en van zijn capaciteiten. Dit zou kunnen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden, op een reputatie of op institu­tionele waarmerken (ISO-certificaat, diploma’s).