Codificatie

Het systematisch vastleggen van rechtsregels in wetboeken.