CODF

Afkorting van confrontatie order dienst factuur. Zie aldaar.