Coaching

Een manier waarop de individuele ontwikkeling van medewerkers kan worden onder­steund. Coaching creëert de ruimte om potentiële kwaliteiten vrij te maken, waardoor medewerkers beter gaan presteren. Vaak spreken we van coaching bij het begeleiden op individueel niveau door een interne coach. De coaching wordt dan gegeven vanuit een verticale coachingpositie, namelijk door de leiding­gevende. Coaching kan in dat geval worden opgevat als de directe begeleiding door de leidinggevende van een medewerker, met als doel het verbeteren van de bekwaam­heid van de medewerker. De belangrijkste elementen van effectieve coaching zijn: ondersteuning, feedback, stimuleren van reflectie en doelen stellen.