Classificatie van inkoopbesparingen

Classificatie volgens Van Weele van besparingen die met inkoop zijn te realiseren.

Klassen: 1. Concurrerende offertes. 2. Distributiemethoden. 3. Inkooppolitiek. 4. Optimaliseren van het bestelbeleid. 5. Waardeanalyse, substitutie en standaardisatie. 6. Make or buy.