Chinese Wall bepaling

Bepaling bij Europees aanbesteden. De Chinese Wall bepaling  is een veel besproken term in het kader van early supplier involvement. Hierin wordt bepaald dat het beginsel van gelijke behandeling van alle aanbieders gewaarborgd moet blijven. Bij het accepteren van advies door een aanbieder voor het opstellen van (technische) specificaties door aanbestedende diensten wordt dit teniet gedaan.