CE-merk

Een paspoort voor producten die worden verhandeld tussen de lidstaten van de EG en de EVA, ook wel EFTA (European Free Trade Area) genoemd. Als producten zijn voorzien van het CE-merk, dan kunnen andere lidstaten geen aanvullende eisen stellen aan het product voor zij het product hun land binnenlaten. Het CE-merk stelt eisen aan producten die eventueel milieu‑ en gezondheidsschade voor de maatschappij kunnen opleveren.