Causale methode

Een methode om de toekomstige vraag te voorspellen, waarbij er een duidelijk of logisch (causaal) verband tussen de afzet en een omstandigheid bestaat.