Catalogus

Systematisch overzicht waarin leveran­ciers en/of producten staan opgesomd en kort worden beschreven. Een catalogus kan een boekwerk zijn, maar ook een CD-rom of een internetsite.