Buyer captive

Nederlandse term: ingesloten inkoper. De inkoper is als het ware gevangen door de leverancier door relatiespecifieke investeringen. Zie ook klant-leveranciers­relaties volgens Bensaou.