Business reengineering

Begrip gehanteerd door Hammer. Ook wel bedrijfsherontwikkeling genoemd. Het funda­menteel opnieuw bedenken en radicaal herontwerpen van bedrijfs­processen, met als doel dramatische verbeteringen te realiseren op de belang­rijkste prestatie-indicatoren, zoals kosten, kwaliteit, snelheid en service. Enkele typerende kenmerken: verschillende banen worden gecombineerd tot één baan; medewerkers gaan zélf beslissingen nemen; de natuurlijke volgorde van dingen telt, niet de lineaire; er komen verschillende versies van processen; er is minder overleg.