Bullwhip effect

Andere naam voor het opslingereffect. Zie aldaar.