Buitengerechtelijke verklaring

Een schriftelijke verklaring van de wederpartij, zonder rechterlijke tussenkomst.