Budgettair kader zorg

Term relevant voor inkopers in de zorgsector. Afgekort BKZ. Kader voor dat gedeelte van de Zorgnota-uitgaven waarvoor de minister van VWS budget­verantwoordelijkheid draagt. Het BKZ wordt per kabinetsperiode afgesproken. Het BKZ heeft betrekking op de zorg in het eerste en het tweede compartiment en op de relevante VWS-begrotingsuitgaven. De inhoud van het BKZ kan van jaar tot jaar wisselen door wijzigingen in het pakket (eerste en tweede comparti­ment) en door wijziging in de toerekening van overheidsuitgaven aan het BKZ.