Brutomargemethode

Een verbijzonderingsmethode voor een handelsbedrijf. De inkoopprijs van de door haar verhandelde goederen wordt met een vast percentage (de bruto­marge) verhoogd om de verkoop­prijs te berekenen. Deze brutomarge dient ter dekking van de (indirecte) kosten, de kosten van rente en de vennoot­schapsbelasting en levert de nettowinst op. Zie ook verbijzonderingsmethode.