Brutomarge

Een vast percentage waarmee de inkoopprijs van de door een handelsbedrijf verhandelde goederen wordt verhoogd om de verkoopprijs te berekenen. Deze brutomarge dient ter dekking van de overige (indirecte) bedrijfskosten en winst.