Bruto materiaal

Het werkelijke totale verbruik aan materiaal. Zie ook afval.