Bruto BKZ-uitgaven

Term relevant voor inkopers in de zorgsector. BKZ is een afkorting van budgettair kader zorg (zie aldaar). De bruto BKZ-uitgaven betreffen: (1) de totale uitgaven die worden gefinancierd via opbrengsten uit premieheffing, rijks­bijdragen en eigen betalingen van patiënten; (2) de zorguitgaven na opschoning. Opschoning betreft dat deel van de zorguitgaven dat door andere ministeries dan VWS of door andere overheden voor rekening wordt genomen.