Broker

Andere term voor commissionair. Zie aldaar.