Brevi manu

Andere term voor levering met de korte hand. Zie aldaar.