Breaking bulk

Producten in grote hoeveelheden inkopen en deze vervolgens in kleinere eenheden verkopen.