BrandNext-model

Indeling van consumenten in doelgroepen, volgens vier assen. Zie schema.