Bouwplan (van een presentatie)

Een eerste opzet voor een te houden presentatie, waarin u in zakelijke termen vermeld wat u van plan bent te gaan bespreken. U kunt hierbij de volgende indeling aanhouden: kop (inleiding: wat, waarom en hoe), romp (uitwerking van de vragen), staart (slot/conclusie). U kunt voor het bouwplan ook gebruik maken van de vaste structuren (zie aldaar). Zie ook beoordelingsstructuur, onderzoeksĀ­structuur, probleemstructuur en procedure- en beleidsstructuur.