Bottomlinedenken

Het realiseren van een zo groot mogelijk verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs (brutomarge).