Bottleneck

Ook wel constraint genoemd. Het knelpunt dat de prestatie van de totale keten beperkt. Zie theory of constraints, drum-buffer-rope.