Borgstelling

Bij borgstelling verbindt een partij (de borg) zich ten opzichte van een derde tot nakoming van een verbintenis van diens schuldenaar, als deze de verbintenis niet nakomt.