BOP-model

Model dat stelt dat er altijd een samenhang moet zijn tussen de elementen beleid (B), organisatie (O) en processen (P) binnen de onderneming. Deze drie elementen vormen een drie-eenheid (BOP). Inkoopbeleid, inkooporganisatie en inkoopproces moeten een afspiegeling zijn van het beleid, de organisatie en processen van de gehele onderneming.