Boeteclausule

Clausule in een overeenkomst waarin de verplichting is opgenomen tot betaling van een geldsom door de leverancier in geval van wanprestatie.