Boedelschuld

Bij faillissement: de kosten van het bedrijf die ontstaan na het faillissement door toedoen van de curator of op grond van de wet. Boedelschulden worden voldaan vóór alle andere schuldeisers.