Boedelcrediteur

Bij faillissement: crediteur die een vordering heeft uit hoofde van een boedel­schuld.