Bodembeslag

Bij faillissement: het beslag dat door de fiscus wordt gelegd op de eigendommen van de beslagene en op die van derden, als die zich op de bodem van de beslagene bevinden.