BIOCA-analyse

Het inzichtelijk maken van de verantwoordelijkheden in een proces, bijvoorbeeld in het inkoopproces: B: beslist en is verantwoordelijk voor uitvoering en coördinatie. I: wordt achteraf geïnformeerd. O: ondersteunt. C: verplicht te consulteren. A: autoriseert beslissingen en bekrachtigt deze.