Bindende rol

Bestuursrol (zie aldaar). Zorgen voor samenhang in de organisatie. Samenhang kunnen we zien als de bron voor het bereiken van maximale synergievoordelen tussen bijvoorbeeld werkmaatschappijen of business units.