Bindend advies

Houdt in dat partijen bij een geschil met elkaar overeenkomen dat een derde wordt aangezocht om advies uit te brengen om het geschil op te lossen, waarbij de partijen aan die oplossing zijn gebonden.