Bijzaak

Andere term voor bestanddeel. Zie aldaar.