Bezitsverschaffing

Wijze waarop het bezit van een roerende zaak overgaat van de vervreemder naar de verkrijger (al dan niet met een derde). Er zijn vier vormen van bezitsverschaffing:

  1. Feitelijke overhandiging, met als juridisch gevolg dat de bezittereigenaar het eigendom en bezit aan de ontvanger verliest
  2. Levering constitutum possessorium, met als juridisch gevolg dat de bezitter-eigenaar houder wordt.
  3. Levering met de korte hand, waarvan het juridisch gevolg is dat de houder bezitter-eigenaar wordt.
  4. Levering met de lange hand, waarbij de houder dezelfde blijft en de bezitter-eigenaar wisselt.