Bewegingsfase

Onderhandelingsfase; zie ook onderhandelingsproces. In deze fase gaat het om overbruggen en tactisch druk uitoefenen. Onderdelen van deze fase zijn identificeren van geschilpunten, overbruggen van geschilpunten en concessies krijgen of ruilen.