Beweeglijkagressieve stijl

Onderhandelingsstijl; zie ook persoonlijke onderhandelingsstijlen. Productieve kanten van deze stijl zijn: neemt initiatief en leiding, speelt in op onverwachte gebeurtenissen en nieuwe wendingen, blijft onderhandelingen op gang houden ook al treedt er verharding op. Minder productieve kanten zijn: bazig, geeft anderen te weinig kansen, wordt impulsief, zaait verwarring, kan opportunistisch overkomen.