Bewaargevingovereenkomst

Een overeenkomst waarbij de leverancier/opdrachtnemer van software zich verplicht de essentiƫle gegevens van de software (broncode) bij een derde in bewaring te geven, zodat de opdrachtgever daarover de beschikking kan verkrijgen als de opdrachtnemer niet meer kan worden benaderd.