Bevrijdende betaling

Juridische term voor het rechtsgeldig voldoen van een schuld. Een contractpartij die betalen moet, is door de betaling bevrijd van zijn verplichting uit de overeenkomst. Betalen is hierbij overigens synoniem aan presteren en nakomen van een overeenkomst, en beperkt zich dus niet alleen tot geven van geld.