Bevoorrechte schuldeiser

Andere term voor preferente schuldeiser. Zie aldaar.