Beveiligingscontract

Een van de drie contractvormen volgens Klein Woolthuis. De andere twee zijn relatiecontract en beveiligingscontract (zie aldaar). Het beveiligingscontract is gericht op bescherming van kennis en eigendom.