Betekenisgeving

Begrip dat van belang is bij verandertrajecten. Veranderinitiatieven van het management leiden niet rechtstreeks tot bijstellen van het gedrag van de medewerkers. Hiertussen zit het proces van betekenisgeving; dit proces bepaalt in belangrijke mate of het tot daadwerkelijke gedragverandering komt. Dit maakt het scheppen van verbindingen tussen het organisatieperspectief en het individuele perspectief van belang.