Betaling

Juridische term voor nakoming, voldoening van een verbintenis.