Bestuursrol

Manier van handelen van een bestuur. We kunnen een onderscheid maken in drie karakteristieke bestuursrollen:

  1. de sturende en hiërarchische rol
  2. de bindende rol
  3. de ondersteunende rol

Zie verder bij de afzonderlijke rollen.