Bestemmingslandbeginsel

Dit beginsel houdt in dat heffing van de BTW plaatsvindt in het land waar de goederen uiteindelijk worden verbruikt.