Bestelpunt

Het moment waarop de bestelling geplaatst dient te worden. Ook wel bestelmoment genoemd.