Bestellen

Fase in het inkoopproces (zie aldaar). In deze fase geeft een organisatie aan een leverancier opdracht tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten.