Bestelkosten per jaar (formule)

De bestelkosten per jaar zijn te berekenen door het aantal bestellingen te vermenigvuldigen met de kosten per bestelling (Cb). Het aantal bestellingen is te vinden door het jaarverbruik (V) te delen door de bestelgrootte (Q).