Bestelkosten

Kosten die zijn verbonden aan het doen en afhandelen van een bestelling. Hieronder vallen: het vaststellen van de bestelling, de keuze van de leverancier, het contact met de leverancier, de kosten van de inkoopadministratie en de handling van de orderbevestiging. Ook de afhandeling van de aflevering en de factuur vallen onder de bestelkosten.